Общо събрание на АПДРБ за 2023 г.

Уважаеми членове на „Асоциация на производителите на декоративни растения в България“,

Уведомявам Ви, че на основание чл. 45, ал.1 от Устава на Сдружението, Управителният съвет свиква Обща събрание, което ще се проведе на 10-и март 2023 г. от 14:30 ч. и на 11-и март 2023 г. от 09:30 ч. в хотел „България“ в село Минерални бани, област Хасково при следния Дневен ред:

10-и март (петък) от 14:30 ч.

1.           Приемане на отчета на УС на АПДРБ за 2022г.

2.           Приоритетни насоки за дейността през 2023 г.

3.           Дискусионно-презентационна част

11-и март (събота) от 09:30 ч.

1.           Промени в Устава на АПДРБ

2.           Избор на председател, заместник-председател и членове на УС и КС на АПДРБ

3.           Приемане на нови членове на Асоциацията.

4.        Други.

Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на членовете на адреса на управление Сдружението.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе ОТ 15.30 ч. на 10.03.2023г. и от 10.30 на 11.03.2023г.  на същото място и при същия дневен ред.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *