Собствениците и управителите на най-големите 25 фирми-производители на декоративни растения в България, учредяват на 03.02.2011 г. сдружение „Асоциация на производителите на декоративни растения в България” (АПДРБ), за да защитава интересите на бизнеса в бранша.

През 2014 г. асоциацията създава Стандарт в производството и търговията на декоративни растения в България. В подготовката му се включиха утвърдени специалисти и производители на декоративни растения, членове на АПДРБ и научни работници от Лесотехническия Университет София. Стандартът е утвърден от Европейската асоциация за разсадникови стоки – ENA, както и е утвърден от Министъра на МЗХ и е публикуван на официалната страница на МЗХ.

През 2015 г. АПДРБ се присъединява към инициативата „Зеленият град” (“The Green City”).

АПДРБ осъществява дейности в партньорство с Лесотехнически университет (ЛТУ), Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), Съюза на ландшафтните архитекти (СЛА), Министерство на земеделието и храните (МЗХ), Асоциацията на студентите по ландшафтна архитектура и др.

Асоциацията си е поставила и има амбициите да изпълнява стратегически задачи за бранша по отношение на стандартизация и сертификация, промени в законодателство и нормативни документи, изграждане на имидж чрез свое национално изложение (Грийн Фест), инициативи в национални и международни форуми.

Една от най-важните цели на АПДРБ е да насърчава диалога между професионалистите, институциите и обществото, за да може производството на декоративни растения в България да се развива и да се осигурят по-добри условия за българските разсадници.

Устав на АПДРБ