Европейската асоциация на декоративните разсадници (ENA) стартира промоционалната кампания „Зелени градове за устойчива Европа“ в седем страни

Европейската асоциация на декоративите разсадници (ENA) подписа договор за грант с Изпълнителната агенциия за потребители, здраве, земеделие и храни на Европейската комисия за осъществяване на промоционална кампания със слоган „Зелени градове за устойчива Европа“. Кампанията Зелени градове е с общ бюджет от 2,1 милиона евро, от които 80% ще бъдат финансирани от ЕС и ще се проведе до края на 2020 година.

Седем от членовете на Европейска асоциация на декоративите разсадници работят заедно в тази инициатива и я съфинансиран:  AVBS-VLAM от Белгия, АПДРБ (Асоциация на производителите на декоративни растения в България) от България, BdB от Германия, Val’hor от Франция, HTA от Великобритания и Anthos-LTO-‘De Groene Stad’ от Холандия.

Екипът се събра в Есен (Германия) на 25 януари 2018 г., за да координара последните детайли на първите дейности, които ще се случат тази година.

Проектът „Зелени градове за устойчива Европа“ е промоционална B2B (business to business) кампания, която е таргетирана към професионалисти, които играят решаваща роля в планирането на града, ландшафтното планиране и е фокусиран върху масовия пазар. Проектът ще даде инструменти и техническа подготовка на вземащите решения и политиците да съобщят посланието на зелените градове за устойчива Европа на гражданите, за които работят. Основният начин ще бъде чрез огранизиране на конференции, семинарии и B2B срещи, разширен уебсайт и дейности по връзки с обществеността. Основната цел на кампанията  „Зелени градове“ е да повиши осведомеността за множеството ползи от използването на живи растения в градовете и селата, както за гражданите, така и за околната среда.

Леон Смет (Anthos, Кралската търговска асоциация за декоративни растения и луковици, Холандия), председател на Промоционалната работната група на ENA, сподели: „Когато наблюдаваме развитието на градовете и климатичните промени усещам  необходимостта от положителна промяна в градовете. Зеленият град предлага решенията, които водят до по-добър живот на хората в градовете. Обединяването на силите в Европа чрез обща кампания на Европейската асоциация на декоративните разсадници ни позволява да достигнем до голямо количество заинтересовани страни относно важността на растенията: дърветата, храстите и цветята в градска среда. Има все повече научна литература, която доказва, че зеленината допринася положителни за климата, благосъстоянието и качеството на въздуха. Кампанията Зеленият град ще доведе това послание из цяла Европа.“

Елиас де Бук, мениджър популяризация декоративни разсадници към VLAM (Маркетингов съвет за земеделие на Фландрия, Белгия) отбеляза, че: „одобреният европейски проект Зелени градове ще позволи да се повиши осведомеността относно изменението на климата и зелената среда особено в пренаселените белгийски градове. Ще ни помогне да доведем продукта на белгийските декоративните разсадници на вниманието на таргет групите, които имат най-голямо влияние върху околната среда“

Ланд. арх. Татяна Бояджиева, председател на АПДРБ (Асоциация на декоративните разсадници в България) сподели, че: „ние сме доволни, че сме част от проект, който ще увеличи съзнанието на гражданите, участниците в градското планиране и вземащите решения за смисъла на зеленината в града. Ние вярваме, че зелените градове са щастливи градове.“

„За нас е удовоствие получаването на този грант. Той наистина ще ни помогне да промотираме растенията заради техните екологични ползи. Чрез увеличаването на знанието за живата зелена инфраструктура се надяваме да отворим нови пазари за нашите членове и да помогнем за изпълнението на целите на 25-годишния план на правителството на Обединеното кралство за околната среда “, каза Раул Къртис-Мачин, директор декоративни разсадници към HTA (Търговска асоциация на разсадниците, Великобритания).

Хенинг Роуд, председател на Danske Planteskoler (Датски Разсадници, Дания) каза: Ние виждаме промоционалния проект Зелен град като чудесна възможност да предадем цялото знанието за положителното въздействие на растенията и природата върху човека и особено върху градските пространства. Ние чустваме, че сега е точния момент да включим зеления град в дневния ред на политиците и вземащите решения, тъй като вече има текущ дебат за зеления град и устойчивостта.“

„Сложността на тази тема се нуждае от национални и международни мрежи за повишаване на чуствителността на лицата, отговорни за вземането на решения, в рамките на европейските общини, за да могат те да се грижат за устойчивите зелени градове през следващите десетилетия“ обясни Маркус Гул, генерален директор на BdB (Федерация на немските разсадници, Германия)

„От името на френските декоративни разсадници и озеленители, ние сме щастливи и горди да доведем посланието на Европа за по-зелени, по-здравословни и по-устойчиви градове за европейските граждани. Франция работи вече от няколко години по програмата Cité Verte и днес, вече заедно ще бъдем още по-убедителни да заявим, че растенията са от съществено значение за живота!“ разказа Жан-Марк Вас, генерален делегат на VAL’HOR (Френска междупрофесионална асоциация за градинарство, флористика и ландшафт, Франция).

„Да обединим работата по европейска кампания за популяризиране в седем страни е големия успех на европейския сектор на декоративни разсадници“ сподели Джосеп Пагес, главен секретар на ENA, Европейска асоциация на декоративите разсадници.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *