Инициатива Европейска година на Зеления град 2020

През юли 2017 г. АПДРБ се присъедини към европейската инициатива за обявяване на 2020 г. за Европейска Година на Зеления град.

С обявяването на европейските години се насърчава дебатът и диалогът по конкретни теми в страните от ЕС и между тях. Към момента все още не е взето решение за темата на бъдещата европейска 2020 година.

Предложението за обявяването на Европейската година на Зеления Град 2020 е съвместна инициатива между ELCA (European Landscape contractors association), ENA (European Nursery-stock association) и АПДРБ. Предложението е обсъждано на множество срещи на европейско и международно ниво:  годишна среща на ELCA (European Landscape contractors association) в България, лятната годишна среща на ENA (European Nursery-stock association) във Финландия, работни срещи на организациите World Urban Parks (WUP), Международната федерация на ландшафтните архитекти, IFLA, клон Европа, European Arboricultural Council EAC (Европейски съвет на арбористите) Union of European Foresters (UEF) (Европейски съюз на работниците в горското стопанство), европейски страни участници в инициативата Зеления град (The Green City), като по темата Зелен град се работи в различни аспекти от различни професионалисти във всяка една европейска държавата.

С обяваването на 2020 г. за Европейската година на Зеления Град се цели да се комуникира важността на зелената околна среда за здравето и благосъстояниято на човека и да се стимулират хората, политиките, градовете и организациите да подобрят и да станат активни в отношението си към своята непосредствена околна среда. В Европа предизвикателствата свързани с развитието на зелената околна среда са еднакви, включително глобални и законови. Европейската година на Зеления град 2020 ще даде възможност за споделени цели, споделени проекти и изследвания, за задълбочаване на сътрудничеството между различните професионални групи в зеления сектор с подкрепата на европейските централни организации в зеления сектор и ще създаде нов вид работна култура и трансгранично сътрудничество. В условията на климатични промени, бърз процес на урбанизация, концентрация на населението в градовете, заплаха от усвояване за жилищни или промишлени нужди на обществените зелени площи, застаряване на населението на Европа и стремеж на Европа за устойчиво развитие, смятаме че Европейската година на Зеления град 2020 ще допринесе за тласък за търсене и обмен на решения на проблемите в градската среда.

Инициирането за обявяване на Европейската година на Зеления град 2020 от страна на България ще даде възможност за повишаване на положителния „зелен“ имидж на страната ни.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *