Промоционалната програма Зелени градове за устойчива Европа” ще се реализира в период от три години 2018-2020/2021-2023 и е финансиран от Изпълнителната агенциия за потребители, здраве, земеделие и храни (CHAFEA) на Европейската комисия.

Проектът „Зелени градове за устойчива Европа” е промоционална B2B (business to business) кампания, която таргетира към професионалисти, играещи решаваща роля в планирането на града, зелената инфраструктура и ландшафтната архитектура и е фокусиран върху масовия пазар. Проектът дава инструменти и техническа подготовка на вземащите решения и политиците да разпространят посланието на „Зелени градове за устойчива Европа” към гражданите.

Основните дейности по кампанията са огранизиране на конференции, семинарии и B2B срещи, изграждане и поддържане на уебсайт (http://www.thegreencity.eu) и дейности по връзки с обществеността. Основната цел на кампанията „Зелени градове за устойчива Европа” е да повиши осведомеността на обществото за множеството ползи от използването на живи растения в градовете, както за гражданите, така и за околната среда.

Водеща организация на проекта е Европейската асоциация на декоративните разсадници (Euroepan Nurserystock Association – ENA) с 13 партньорски организации от 13 различни европейски страни.