В изготвянето на Стандарта се включиха утвърдени специалисти и производители на декоративни растения, членове на АПДРБ и научни работници от Лесотехнически университет – София. Той е утвърден от Европейската асоциация за разсадникови стоки – ENA, както и от Министерството на земеделието и храните.

Използването на Стандарта подобрява работната среда като установява единни правила в бранша.

АПДРБ е отворена за обмяна на мнения и препоръки за по-широкото разпространение и ефективното прилагане в практиката на Стандарта.

При желание от Ваша страна АПДРБ би могла да извърши обучение по Стандарта на екипа Ви.

Изтегли файл в PDF формат