Фестивал на зелените идеи  „За един по-зелен свят”, 2015 г., София