Бактерията Xylella fastidiosa

Европейската асоциация на производителите на разсадникови стоки (ENA) е обезпокоена от първите установените заразени растения с бактерията (Xylella fastidiosa) в Европа. Някои мерки вече са предприети от Европейската комисия и някой страни членки на ЕС.

Общото събрание на ENA, проведено в Швеция през месец юни 2015г., реши да уведомява периодично европейските разсадници за всички новини относно тази бактерия и други заплахи за здравето на растенията. Оповавайки се на становището, че здравето на растенията е най-важната ценност, която притежава общността на производителите на декоративни растения.

ENA подкрепя напълно строгите мерки приети от Европейската комисия за предотвратяване внасянето на заразени растения в европейските страни и би искала да посъветва страните, които не са членки на ЕС също да приемат тези мерки. ENA насърчава ЕС да приеме всички добре обосновани и обмислени мерки за предотвратяване разпространението на тази болест в Съюза, но от друга страна е против всякакви допълнителни мерки приети от властите на страните членки, които забраняват движението на растителни стоки (растения) в Съюза без те да са подкрепени от сериозни научни доказателства.

ENA има също сериозни опасения за разпространяването на други вредители и болести в няколко страни: полифаги по много декоративни дървета Anoplophora glabripennis и Anoplophora chinensis, гъбна болест Hymenoscyphus pseudoalbidus (Chalara fraxinea) причиняваща повреди по ясена (Fraxinus), гъбната болест причинена от Phytophthora lateralis по лъжекипариса (Chamaecyparis), заплахата от агрилус (Agrilus planipennis)*, бактерията Erwinia amylovora в някой нови европейски страни и региони и гъбната болест причинена от Cryphonectria parasitica по обикновения кестен (Castanea sativa).

Доколкото разпространението на карантинните болести представляват голям риск и заплаха, както за природните, така и за земеделските системи във всички европейски страни ENA изисква от ЕС значително финансиране, което ще позволи 1) внезапна реакция срещу първите установявания включително и компенсация за собствениците ако трябва да се прибегне до унищожаване на заразените растения и 2) да започнат да развиват проекти по проучване и развитие за предотвратяване и борба с тези вредители и болести.

Доколкото ние сме уверени, че европейските разсадници работят при високи стандарти по отношение на здравето на растенията и съгласно европейското законодателство, бихме искали да отбележим, че имаме все по-малко и по-малко препарати за растителна защита (ПРЗ), които можем да използваме, а именно лекарствата за растенията и това оставя разсадниците за декоративни растения без инструменти с които да се борят с опасните организми и техните преносители. Съгласни сме, че увеличаващия се контрол е необходим за да се осигури здравето на растенията, но също така молим властите на ЕС да регистрират ПРЗ в кратки срокове и без утежняващи процедури в страните членки що се отнася до препаратите за не-ядливите земеделски продукти, каквито са продуктите на декоративните разсадници. Живите растения са считани за главен път за разпространение на вредители и болести, но от друга страна техните производители имат много малък избор от лицензирани ПРЗ да се борят с тях.

Въпреки, че ЕNА не възразява срещу вноса на растения от трети страни, ние смятаме, че вноса на големи количества за обществено ползване в ЕС, значително увеличава риска и от внасяне на опасни болести и вредители. Европейската комисия трябва да даде сигурност, че всички страни членки работят при еднакви стандарти относно растителното здраве. Тук искаме да изразим опасението си, че ако само една страна членка има слаб контрол и политика на своите гранични пунктове, то тази страна ще стане поредната територия от която може да се внесе болест или вредител и те да се разпространят. За да се предотврати нелоялна конкуренция на вноса от трети страни и да се постигне реципрочност в търговските взаимоотношения е необходимо да се установи ответна политика по отношение на фитосанитарните мерки в Общността, хармонизирайки и подобрявайки контрола при внос.

Вяраме, че разсадниците в европейските райони, които са заразени с бактерията (Xylella fastidiosa), имат най-голям интерес от унищожаването ѝ, те се справят с прилагането на мерките одобрени от ЕС и за да имаме успех в борбата е абсолютно необходимо да повишим икономическият принос за всички включени институции.

И накрая ENA моли всички европейски политици на всички нива да не използват вредителите и болестите, като поитически инструмент, а да работят по политики за предотвратяване на разпространението им и да помогнат в процеса на разрешаване на проблемите на заразените зони.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *